กลุ่มพลังของผู้ซื้อ Prosumer Power ธุรกิจเครือข่าย,ธุรกิจออนไลน์
Why?

Why?


"พวกเรากำลังทำธุรกิจเครือข่าย และทำแบบออนไลน์" ที่มี "วิธีการที่แตกต่างจากที่ท่านเคยเห็นมาแน่นอน" ขอเรียกว่า ธุรกิจเครือข่าย ตามแบบฉบับ "Pro-Sumer Power” 


เป้าหมาย เพื่อช่วยให้สมาชิกประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย ในระดับที่สมาชิกแต่ละคนต้องการ โดยวิธีการที่แตกต่างจากวิธีการเดิมๆ วิธีการที่แตกต่าง อธิบายคร่าวๆดังนี้ 


 1.Pro-Sumer Power แนวคิดพลังของผู้ซื้อ เราคือ กลุ่มผู้บริโภค หรือผู้ซื้อเป็นประจำอยู่แล้ว ยังไงเราก็ต้องซื้อทุกๆเดือนอยู่แล้ว วันนี้เปลี่ยนแนวคิดในการรวมกลุ่มกันซื้อ แล้วแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการซื้อร่วมกัน จากที่เดียวกัน มาแบ่งให้สมาชิกอย่างยุติธรรม 


 2.Biz-Sponsor วิธีการทำงานที่ง่าย เป็นธรรมชาติ ไม่รบกวนงานประจำที่สมาชิกทำอยู่ก่อนแล้ว ทำงานแบบออนไลน์ที่ใช้ระบบการดึงดูดผู้ที่มีแนวความคิดแบบ Pro-Sumer Powerมารวมกลุ่มและทำงานออนไลน์ร่วมกัน 


 3.Napkin Presentation ใช้เป็นเครื่องมือช่วยทำงานธุรกิจเครือข่ายออนไลน์อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผู้คนที่ใช้วิธีการนี้แล้วประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก 


4.Wealth Building System,WBS มาเป็นส่วนเสริมรายได้ให้กับผู้ร่วมธุรกิจกับทางกลุ่มของเรา เพียงทำตามระบบง่ายๆ ผู้ร่วมธุรกิจก็สามารถมีรายได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่ง ทางกลุ่มเราใช้ Biz-Mastery เป็นกองทุน พร้อมทั้งสอนวิธีการในการลงทุนเพื่อให้กำไร แล้วนำผลกำไรที่ได้ในแต่ละเดือนนำมาบริโภค หรือซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องกินต้องใช้ในแต่ละเดือน เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ผลประโยชน์หลายช่องทาง เหมือน"ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ซึ่งในวิธีการที่แตกต่างแบบนี้ก็สามารถแก้ปัญหาหลักของการทำธุรกิจเครือข่าย ออนไลน์ ได้อย่างง่ายดาย ได้ทั้ง ยอดและคน ส่วนรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการนั้น โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ


                                                          More Detail
Hello world Hello world Hello world