กลุ่มพลังของผู้ซื้อ Prosumer Power ธุรกิจเครือข่าย,ธุรกิจออนไลน์
How To?


“ 6 วงล้อของความสำเร็จ ตามแบบฉบับของ 

Pro-Sumer Power


จากประสบการณ์ที่ทำธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมา หากท่านต้องการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ กลั่นกรองออกมาได้เป็น 


" 6 " (6  ขั้นตอนเพื่อที่ง่ายในการจดจำ มีดังนี้ครับ


1.ชอบ ท่านต้องมีความชื่นชอบ"ในธุรกิจเครือข่ายก่อน หากท่านไม่ชอบ ขอให้ข้ามไปที่"ใช้สินค้าก่อนเลยครับ ให้เป็นกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้า เพราะอย่างไรแล้ว ท่านก็จำเป็นต้องกินต้องใช้สินค้าอยู่แล้ว กลุ่มผู้ซื้อนี้เราจะให้ข้อมูลด้านสรรพคุณ คุณภาพของสินค้าเป็นหลัก จะไม่พูดคุยถึงเรื่องธุรกิจนะครับ


2.เชื่อ หลังจากที่ท่านชอบธุรกิจเครือข่าย ชอบแนวคิด หรือจะชอบวิธีการ ที่ตรงกับจริตของตัวเอง ที่ไม่ต้องไปขาย ไปง้อ ไปตื้อ ไปประชุม ไปให้คนอื่นโมติเวทเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ เป็นต้น ที่สำคัญมากๆ คือ ท่านต้องเชื่อ" ในตัวท่านเอง ว่าท่าน สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้ เชื่อในระบบและวิธีการของกลุ่มฯ เชื่อในบริษัท สินค้า และแผนการตลาดที่เป็นคู่ค้ากับทางกลุ่มเครือข่าย

 

3.ใช้  ท่านต้องใช้สินค้าก่อนเพื่อทำความรู้จักทั้งรูปร่าง หน้าตา รส กลิ่น สี รวมถึงท่านใช้แล้วเกิดความประทับใจอะไรในตัวสินค้านั้นๆ เช่นใช้แล้วทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น สวยหรือหล่อขึ้น มีรูปร่างที่ดีขึ้น เป็นต้น


4.แชร์ หลังจากที่ท่านได้ใช้สินค้าจนเกิดผลลัทธ์ที่ดีขึ้นและเกิดความประทับใจในตัวสินค้า ท่านจะสามารถแชร์"หรือบอกเล่าถึงความรู้สึกของท่านต่อสินค้านั้นๆอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด รวมถึงผลลัทธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเอง จะทำให้ท่านแชร์ประสบการณ์ได้อย่างง่ายดาย และเป็นธรรมชาติ นอกจากท่านจะแชร์ประสบการณ์จากการได้ใช้สินค้าแล้ว ท่านก็สามารถที่จะแชร์วิธีการหรือระบบหรือแนวคิดในการตัดสินทำธุรกิจเครือข่ายของท่านให้กับผู้ที่สนใจได้อีกด้วยนะครับ 

  

5.ชวน เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง จุดที่ท่านมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญ ก็คือ ความรับผิดชอบ แล้ว ท่านจะมีความมั่นใจที่จะชวน" ใครๆก็ได้ ที่มีความต้องการอยากที่จะเป็นแบบท่าน ยกตัวอย่าง มีสุขภาพดี มีความสุข มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ ก็จะมีคนมาทัก มาถาม มาขอเข้าร่วมทำธุรกิจกับท่านเองครับ ไม่จำเป็นต้องชวนคนให้ได้เป็นหลักสิบหรือหลักร้อยหรอกนะครับ ระบบหรือวิธีการของเรา ต้องการทำงานกับผู้ที่คิดหรือสนใจจริงๆแบบท่านเพียงไม่กี่คนเองครับ ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือน กับท่านพร้อมที่จะมีลูกแล้วนั่นเอง ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบสูงมากนะครับ


6.ช่วย เมื่อท่านชวนผู้ที่สนใจมาร่วมธุรกิจเครือข่ายกับท่าน เปรียบเสมือนท่านมี ลูก แล้ว แสดงว่าท่านมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ท่านต้องช่วย"เหลือให้คำแนะนำแก่ทีมงานที่เข้ามาใหม่ ให้ทำตามวิธีการหรือระบบของกลุ่ม เท่านั้นเอง ท่านลองคิดทบทวนตอนที่ท่านเองเข้ามาใหม่ๆมีความรู้สึกแบบไหน อย่างไร ได้รับการช่วยเหลือแบบไหน อย่างไร ก็ให้การช่วยเหลือหรือแนะนำ ตามที่ท่านได้รับมาแบบนั้นเอง ครับ เห็นไหมว่าไม่ยากเลย ง่ายกว่าการเลี้ยงลูกในชีวิตจริงเยอะครับ


หากท่านทำตามขั้นตอนแบบนี้แล้วหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ประสบการณ์ของท่านก็เพิ่มขึ้นตาม ขอเพียงแต่ท่านได้ ลงมือทำ " แล้วท่านจะพบประสบการณ์ ความรู้ที่มากมายจริงๆนะครับ จนกระทั่งท่านถึงเป้าหมายที่ท่านต้องการ 


(เป้าหมายของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นระดับของความสำเร็จก็จะไม่เท่ากันครับ)


                                                              More Detail
Hello world Hello world Hello world