เครือข่ายพลังของผู้ซื้อ
WELCOME TO PRO-SUMER POWER

สวัสดีครับ ทุกท่าน
ท่านเข้ามาเยี่ยมชม เครือข่ายพลังของผู้ซื้อ เพื่ออะไร?
1.หลงเข้ามา
2.เพื่อนส่งลิ้งค์ให้เข้ามาศึกษา
3.ค้นหา เจอโดยบังเอิญ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
ขอบอกว่า "โชคดีที่ท่านมาเจอเรา"

Prosumer
WHY Pro-sumer power?

ท่านเคยเจอวิกฤตแบบนี้ไหม? 

1.เงินไม่พอกับค่าใช้จ่าย เป็นหนี้
2.ตนเองหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วย
3.ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร?
WHAT Pro-sumer power?

โปรดจำชื่อ "เครือข่ายพลังของผู้ซื้อ" 

ไว้ให้ดี เพราะว่า?

กลุ่มคนที่มีแนวคิดคล้ายกัน มารวมตัวกันเพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ต้องจ่ายอย่างมีระบบมีแบบแผนแล้ว นำผลต่างของค่าการตลาดมาแบ่งปันกันอย่างยุติธรรมเรามี

ระบบช่วยจัดการทำธุรกิจเครือข่ายให้ง่าย สะดวกมากยิ่งขึ้น

HOW TO DO?


เพียงท่านมี "ใจ" เรามีวิธีการที่"แตกต่าง" 

ซึ่งทำแบบง่ายๆ มีจินตการ ใช้เทคโนโลยี
ไม่กระทบกับงานประจำ สามารถทำควบคู่กันได้
เพียง 3 ขั้นตอน " 1ใช้  2ชวน 3ช่วย"

ด้วยแนวคิดของ"เครือข่ายพลังของผู้ซื้อ"ที่ต้องการช่วยเหลือสมาชิกให้มี 
"รายได้เพิ่ม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก"
โดยประยุกต์การทำงานจากแนวคิดของ

แนวคิดมาจาก
1.สหกรณ์ออนไลน์
2.Napkin Presentation
3.Biz-Sponsor
4.Pro-sumer Power

พลังเครือข่าย
"ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันรับผลประโยชน์"
ระบบที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ
 แบบง่ายๆ มีจินตนาการ และใช้เทคโนโลยี

นี่คือ สิ่งที่ท่านตามหามาทั้งชีวิต 

อย่าเพิ่งเชื่อ จนกว่าท่านจะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง

ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ได้ที่


                                                                                        

เครือข่ายพลังของผู้ซื้อ รวมกัน"ซื้อ" เรา"รวย"  แยกกัน"ซื้อ" เรา"จน"